Hồ sơ năng lực công ty công nghệ Newtatco

Công ty TNHH một thành viên Ứng dụng Công nghệ mới và Du lịch (viết tắt NEWTATCO) là doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt nam, tiền thân là Tổng Công ty Phát triển Công nghệ và Du lịch được thành lập ngày 05/10/1991.

Ngày 27/5/1996 Giám đốc Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia (nay là Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) ra quyết định số 1194/QĐ-KHCNQG về việc tổ chức lại Tổng công ty Phát triển Công nghệ và Du lịch theo mô hình tổ chức Tổng công ty 90. Ngày 21/5/2002, Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (nay là Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) ra quyết định số 669/KHCNVN-QĐ đổi tên Tổng công ty Phát triển Công nghệ và Du lịch thành Tổng công ty Ứng dụng Công nghệ mới và Du lịch (viết tắt NEWTATCO).

Ngày 19/ 6/2008, Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (nay là Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) ký Quyết định số 1058/QĐ-KHCNVN về tổ chức lại Tổng công ty Ứng dụng Công nghệ mới và Du lịch thành Công ty Ứng dụng Công nghệ mới và Du lịch.

Ngày 01/10/2010, Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (nay là Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) ký Quyết định số 1266/QĐ- KHCNVN về tổ chức lại Công ty Ứng dụng Công nghệ mới và Du lịch  thành Công ty TNHH một thành viên Ứng dụng Công nghệ mới và Du lịch.

Tầm nhìn của công ty là Trở thành doanh nghiệp uy tín, tin cậy hàng đầu về tư vấn, hợp tác đầu tư trong các lĩnh vực: ứng dụng, chuyển giao công nghệ; kinh doanh bất động sản; và dịch vụ. Duy trì sức mạnh nội lực bền vững, không ngừng đổi mới và phát triển thương hiệu đồng hành tin cậy

Công ty hoạt động với 3 lĩnh vực chính đó là Công nghệ, Đầu Tư và Dịch vụ

Về công nghệ công ty gồm 5 trung tâm công nghệ Trung tâm Cơ điện BMSTrung tâm Ứng dụng Công nghệ caoTrung tâm Công nghệ Điện lựcTrung tâm Công nghệ NewtechCông ty cổ phần đầu tư phát triển điện lực và hạ tầng PIDI.

Về Đầu tư công ty gồm 3 tổ chức: Ban quản lý dự án NewtatcoSàn giao dịch bất động sản NewtatcoCông ty TNHH Cao ốc quốc tế Hồ Tây

Về Dịch vụ công ty gồm các tổ chức sau: DỰ ÁN KOSMO TÂY HỒTrung tâm Hợp tác quốc tế NewtatcoTrung tâm dịch vụ BĐS NewtatcoChi nhánh Newtatco – Thành phố Hồ Chí Minh.

Rubee Việt Nam đã hợp tác thiết kế hồ sơ năng lực Công ty TNHH một thành viên Ứng dụng Công nghệ mới và Du lịch (viết tắt NEWTATCO) rất thành công, cuốn hồ sơ năng lực sau khi Rubee thực hiện được lãnh đạo công ty đánh giá cao về mặt thẩm mỹ cũng như thể hiện nhận diện thương hiệu trên cuốn hồ sơ năng lực

 

 

 

 

Chuyên mục :

Tin tức liên quan