"Thiết kế Hồ sơ năng lực"

Quy trình chuyên nghiệp

Tìm hiểu

Xác định mục tiêu và chất lượng Dự án.

Nghiên cứu

Các yếu tố bên trong & ngoài ảnh hưởng đến Dự án.

GIẢI PHÁP

Đưa ra các bước thực hiện chi tiết & nhân sự phù hợp Dự án.

Thực hiện

Đảm bảo quá trình làm việc đúng quy trình và thời gian đề ra.

Hoàn thiện

Lắng nghe ý kiến phản hồi và hoàn thiện ra file in.

IN ẤN

Hỗ trợ in ấn theo yêu cầu từng Khách hàng.